Styrelse

STYRELSEN

Styrelse ordförande

Urban Blom, Eidar

 

Styrelseledamöter

Kenneth Johansen, Butlers/Buddys

Håkan Lindell, Willhem fastigheter

Ingela Karlsson, Handelsbanken

Anders Hammar, Hammar Nordic

Christian Melin, Wallexia

Pernilla Windahl, Flora

Peter Eriksson (M), Oppositionsråd

Paul Åkerlund (S), Kommunalråd

Ulrika Emanuelsson, Hotell Bele

Carina Erlandsson, Agora

 

Adjungerade till styrelsen

Per-Gunnar Modigh, Eidar

Dick Eriksson, Näringslivschef

Torvald Brahm, Trollhättan Handel