8 av 10 näringsidkare är tydliga: statens coronastöd fungerar inte

33 cityorganisationer har under pandemin sett hur stadskärnorna har påverkats och hur småföretagare slitit för att deras livsverk inte ska försvinna. Restauranger har drabbats hårt av de restriktioner som införts, ofta med kort varsel, och stadskärnans övriga verksamheter har i stor utsträckning förtvinat under pandemin. Samtidigt har regeringen gått ut med omfattande stödpaket. Nu presenterar cityorganisationerna en undersökning som visar att stöden inte har nått fram.

Stadskärnorna har träffat Näringsdepartementet vid ett par tillfällen och under mötena har departementet hänvisat till undersökningar som visar att stöden fungerar och att de når fram. Eftersom den undersökningen inte har presenterats i sin helhet har cityorganisationerna låtit genomföra en egen undersökning bland sina medlemsföretag; butiker, besöksnäring, restauranger samt service- och tjänsteföretag. Resultatet är slående.
8 av 10 upplever att stöden fungerar dåligt och en majoritet upplever handläggningstiden som ett stort problem. Ett exempel på ett stöd som fungerat dåligt är hyresstödet, där regeringen lagt över ansvaret på enskilda fastighetsägare att agera bank. Trots den breda kritiken har stödet i sin nuvarande form förlängts.

Cityorganisationerna har en unik roll genom sin breda, samlade bild av stadskärnan.

Vi möter och har ständigt pågående dialog med verksamheter och fastighetsägare i det dagliga arbetet. Bland dessa möter vi ett stort engagemang för sin verksamheter och samtidigt en frustration. När man försöker sig på minska smittspridningen men samtidigt vill hålla sin verksamheter igång. Verksamheterna är hjältar för att underlätta för kunder och besökare säkerställer att det är en trygg handel, besöksnäring och närvaron på stan. Här gör de sitt bästa för att ta ansvar för både sig själva men också andra. Vi vill i detta att vi fortsätter ha igång dialogen och att staten också tar sitt ansvar och ser till de problembilder vi lyfter och tillsammans hittar långsiktiga lösningar som gör att en omstart kan komma på plats i takt med att pandemin klingar av, säger Marcus Pallvid, City Trollhättan.

Alla goda krafter behövs i detta, det går att göra tillsammans, men då behöver regeringen ha örat mot marken och lyssna på vad näringslivet i stadskärnan säger, och viktigast av allt, agera på det! Om det ska finnas något att återstarta efter pandemin måste stöden vara ändamålsenliga och utbetalningarna måste fungera.

 • Underlätta för verksamheterna att söka stöden.
 • Betala ut stöden utan dröjsmål (efterkontroll istället för förkontroll).
 • Långsiktighet – stöden måste fortsätta även efter att restriktionerna släppts.

Stadskärnorna träffar stadssekreteraren från näringsdepartementet under eftermiddagen den 25 maj. Det som ska diskuteras då är stödpaketen men framförallt ett fortsatt samarbete för framtidens stadskärnor.

Här kan undersökningen laddas ner.

För mer information:
Marcus Pallvid
0733-712102
marcus@citytrollhattan.se

Representanter för stadskärnorna:

Hanna Candell
VD Helsingborg City
0768-361280
hanna.candell@helsingborg.se

Pia Sandin
VD Malmö Citysamverkan
0733-307015
pia.sandin@malmocity.se

 • Jessika Wassberg, VD Avenyföreningen Göteborg
 • Karin Strindgård, Handelsutvecklare Karlshamns Centrumförening
 • Caroline Wallin, Cityledare Borås City
 • Johanna Mazetti, Projektledare Karlskrona City
 • Lasse Westin, Centrumutvecklare Centrala Stadsrum Falun
 • Caroline Strindlund, Centrumutvecklare Kramfors Handel
 • Anette Forsberg, Centrumutvecklare Cesam Örnsköldsvik
 • Tin Josefsdotter, Verksamhetsledare Kristianstad City
 • Gabrielle Gjerswold, VD City i Samverkan Stockholm
 • David Nilsson, VD Linköping Citysamverkan
 • Marcus Pallvid, Verksamhetsledare City Trollhättan
 • Isabel Gölles, Cityutvecklare Lund City
 • Stina Storm, VD City Örebro
 • Pia Sandin, VD Malmö Citysamverkan
 • Calle Hedman, Centrumutvecklare Destination Östersund
 • Stina Storm, BID manager Norrköping
 • Cecilia Reinholdsson, Centrumledare Eslövs Stadskärneförening
 • Jonas Albecker, VD Stadsutveckling i Sundsvall AB
 • Daniel Swärd, Cityledare Gävle Citysamverkan
 • Aljoša Lagumdžija, Centrumchef Södertälje City
 • Caroline Bengtsson, Cityledare Halmstad City
 • Lisa Thörn, VD Uppsala City Klas Johnsson, Ordförande Handelsföreningen i Sölvesborg
 • Elin Jonsson, Visit Umeå
 • Minna Thörnqvist, Handelsplatsutvecklare Handelsplats Höganäs
 • Maria Fors, VD Västerås Citysamverkan
 • Hanna Candell, VD Helsingborg City
 • Nils-Petter Nilsson, VD Växjö Citysamverkan
 • Johan Jönsson, Centrumledare HessleCity Hässleholm
 • Veronika Green, Verksamhetsutvecklare Ystad i centrum
 • Lena Dalerup, VD Innerstaden Göteborg
 • Andreas Jarud, VD Ängelholms Näringsliv AB
 • Lisa Söderholm, VD Kalmar City Samverkan