AIL Create

Högskolan Väst, Trollhättans stad, City Trollhättan, Almi, Trollhättans E-handelsförening, Studentkåren vid Högskolan Väst och Miljöbron driver sedan i höstas ett samverkansprojekt kring centrumutveckling utifrån tre fokusområden: e-handel, hållbarhet och entreprenörskap.

Vi vill skapa förutsättningar för att stärkta relationer och att inspirera och möjliggöra nya idéer, lösningar och karriärmöjligheter samt allt annat som karaktäriserar en levande och inkluderande stad.frågeställningar eller hitta former för samverkan.

Student och skall skriva uppsats?

Inom ramen för vårt projekt finns flera spännande arbetsområden du kan ta del av. Exempelvis ”Vem handlar vad, var och varför?”, ” Inkluderande centrummiljö som motverkar segregation i alla stadsdelar” och ”Innovativa och hållbara affärsområden som generar en pulserande stadskärna året om”.

Här kan du läsa mer om uppdragen som erbjuds genom Miljöbron.

Företagare?

Näringsidkare kan på olika sätt involvera sig i projektet. Allt ifrån att lyfta egna behov,