Årets stadskärna

Trollhättan fick en silverplats i utmärkelsen Årets stadskärna 2022!

Läs hela pressmeddelandet här.

De senaste åren har City Trollhättan tillsammans med näringsidkare, Trollhättans stad och privata aktörer kraftsamlat och jobbat på ett mer strategiskt sätt i samverkan mot målet om att nå titeln Årets Stadskärna 2022.

Att jobba mot Årets Stadskärna 2022 handlar om att arbeta med centrumutveckling på ett strukturerat sätt. Vi ser att resan vi gör tillsammans mot en utmärkelsen är målet.

Vad händer framöver? Just nu utvärderar vi arbetet och förbereder för fullt för lanseringen av vår nya Omstarts- och etableringsstrategi för stadskärnan. Denna tillsammans med kompletterande besöksnäringsstrategi m.m. lägger grunden för det fortsatta arbetet vi gör tillsammans.

En gemensam resa framåt

De ständigt nya utmaningarna som stadskärnans ställs inför kräver ett agilt arbetssätt och en långsiktighet kring samverkansprocessen. Detta för att gemensamt kunna ta sig an frågor inom exempelvis, tillgänglighet, trygghet, utbud och upplevelser för att hela tiden vara en stadskärna som möter framtiden.

Här handlar det om allt från att bedriva nätverk, driva gemensamma frågor med allt från trygghet, genom initiativet Purple flag och Krogar mot knark till arbetet med Drottningtorget och mängder med gemensamma aktiviteter. Arbetet har sedan fortsatt mer fokuserat på ett gemensamt krafttag för det gemensamma målet: ett levande centrum genom platssamverkan och utveckling av stråk och torg i City.

Bild från Svenska stadskärnors årskonferens i Östersund 2022 där finalisterna fick ta emot diplom för sina nomineringar.

Utmärkelsen Årets stadskärna

Utmärkelsen Årets Stadskärna delas ut av Svenska Stadskärnor, en medlemsorganisation där företag, organisationer och kommuner som har ambitioner att utveckla städerna samlas. Utmärkelsen delas ut till den svenska stad eller ort som “under de närmast föregående åren gjort störst framsteg i sin förnyelse av centrum, genom samarbete mellan både privata och offentliga aktörer. Med framsteg menas att det finns ett flertal mätbara resultat av stadskärnans utveckling.”

Vi är särskilt stolta över

Vår QM certifiering

Vår Quality mark (QM) är en kvalitetsstämpel utfärdad av Svenska stadskärnor och visar på att vi tillsammans bedriver ett långsiktigt och hållbart utvecklings- och samverkansarbete för stadskärnan.

Vår Trollhätteanda!

Små som stora aktiviteter och engagemang!

Våra gemensamma investeringar och utvecklingsprojekt

Några av satsningarna som gjorts de senaste åren är:

 • Ombyggnation av Drottningtorget
 • Trollhättan Actionweek
 • Smaka på Trollhättan
 • Temalekparker och Stadsparker
 • Förnyelse av Odenhuset
 • Säsongsytor
 • Digitalisering som verktyg för en starkare stadskärna

Vår strategi och handlingsplaner

Under flera år har vi arbetat utifrån en gemensam strategi för utvecklingen av stadskärnan. Strategin grundar sig på gemensamma initiativ och en stadsrumsanalys för stadskärnan.

Här grundar sig många projekt och initiativ som är en del av vår resa. Projekten och initiativen varierar från stort till smått och bedrivs både av City Trollhättan men också en mängd andra personer och verksamheter.

Fokusområden

För att bli Årets Stadskärna blir man bland annat bedömd utifrån sin utvecklingsresa där man tittar på antal huvudområden och det är dessa vi arbetar med.

 • Samverkansorganisation för utveckling av stadskärnan
 • Platsen, utseende, funktion och genomförande
  • Skötsel och funktion
  • Fysiska förändringsprojekt
  • Trygghet och säkerhet
  • Tillgänglighet och framkomlighet
 • Utbud och upplevelser
  • Verksamheter (handel, café, restaurang, hotell, service, kultur, nöjen)
  • Evenemang och aktiviteter
 • Kommunikation och marknadsföring

Vill du vara en del av resan?

Vi ser jättegärna att alla som vill engagerar sig i centrumutvecklingen på alla tänkbara sätt. Man kan bidra på flera olika sätt – både som företag och privatperson.

Trollhättevänner

Företag vars hjärta pumpar hårt för Trollhättan och lite extra för utveckling av stadskärnan kallar vi för Trollhättevänner. Vi letar hela tiden efter fler. Är du och ditt företag en Trollhättevän? Då får ni mer än gärna hjälpa City Trollhättan att driva arbetet mot Årets Stadskärna 2022.

Har du idéer?

Har du kanske idéer eller synpunkter som kan stärka Trollhättans stadskärna är du varmt välkommen att höra av dig och engagera dig i vårt gemensamma arbete.

Initiativet stöttas med enskilda personers, organisationers tid och resurser samt även finansiellt av City Trollhättans medlemmar, Trollhättans stad, Eidar, Kraftstaden, Severinssons, Handelsbanken, Leissner data, Trollhättan energi, Willhem och Trollhättan handel.

Därtill finns ett flertal enskilda projekt med ytterligare samverkansparter och finansiärer som deltar på resan.

City Trollhättan © 2022 All rights reserved.