Årets stadskärna

Vi vill bli årets stadskärna 2022

Att jobba mot Årets Stadskärna 2022 handlar om att arbeta med centrumutveckling på ett strukturerat sätt. Vi ser att resan mot en eventuell utmärkelse är målet. Tillsammans har City Trollhättan,Trollhättans stad, bolag och privata aktörer krokat arm och i flera år arbetat med gemensamma frågor rörande allt från trygghet, genom initiativet Purple flag, till arbetet med Drottningtorget och mängder med gemensamma aktiviteter. Arbetet har sedan fortsatt mer fokuserat på ett gemensamt krafttag för det gemensamma målet: ett levande centrum genom platssamverkan och utveckling av stråk och torg i city.

Resan mot Årets Stadskärna

Utmärkelsen Årets Stadskärna delas ut av Svenska Stadskärnor, en medlemsorganisation där företag, organisationer och kommuner som har ambitioner att utveckla städerna samlas. Utmärkelsen delas ut till den svenska stad eller ort som ”under de närmast föregående åren gjort störst framsteg i sin förnyelse av centrum, genom samarbete mellan både privata och offentliga aktörer. Med framsteg menas att det finns ett flertal mätbara resultat av stadskärnans utveckling.”

Så blir vi Årets Stadskärna

För att bli Årets Stadskärna blir man bedömd utifrån fyra huvudområden och det är dessa vi kommer jobba med.

 • Samverkansorganisation för utveckling av stadskärnan
 • Platsen, utseende, funktion och genomförande
  • Skötsel och funktion
  • Fysiska förändringsprojekt
  • Trygghet och säkerhet
  • Tillgänglighet och framkomlighet
 • Utbud och upplevelser
  • Verksamheter (handel, café, restaurang, hotell, service, kultur, nöjen)
  • Evenemang och aktiviteter
 • Kommunikation och marknadsföring

Vår 100-lista

Som en del av processen har vi arbetat fram vad vi kallar Hundralistan. En lista med, både stora och små, projekt och insatser för att förstärka och utveckla stadskärnan på olika sätt.

Vill du vara en del av resan?

Vi ser jättegärna att alla som vill engagerar sig i centrumutvecklingen på alla tänkbara sätt. Man kan bidra på flera olika sätt – både som företag och privatperson.

Trollhättevänner

Företag vars hjärta pumpar hårt för Trollhättan och lite extra för utveckling av stadskärnan kallar vi för Trollhättevänner. Vi letar hela tiden efter fler. Är du och ditt företag en Trollhättevän? Då får ni mer än gärna hjälpa City Trollhättan att driva arbetet mot Årets Stadskärna 2022.

Har du idéer?

Har du kanske idéer eller synpunkter som kan stärka Trollhättans stadskärna? Dela gärna med dig!