Bli medlem

Tillsammans bygger vi Trollhättan

Samarbete, dialog och samverkan är nyckeln till framgång. Tillsammans skapar vi förutsättningar för en positiv utveckling för Trollhättan. Genom att vara medlem bidrar du till det fortsatta arbetet med att skapa en plats du vill återvända till.

Marcus Pallvid

Verksamhetsledare och centrumutvecklare

Varför bli medlem?

Vi jobbar för att fler skall trivas i vår stad. Oavsett om det är en tillfällig besökare eller Trollhättebon som bott här sedan länge vill vi att de skall få en så god upplevelse som möjligt och på sätt uppskatta att vara i vår stad och vara en del av den. Vi gör det helt enkelt för att fler skall tycka om Trollhättan.

I korthet skapar det fler jobbtillfällen till oss som bor här och skatteintäkter som kan användas för hela samhället. Tillsammans är vi den samlande kraften. Vi ser till att saker händer i stadskärnan, är länken mellan näringslivet och kommunen och håller dig som företagare uppdaterad med kunskap.

Utveckling

Vi är en engagerad samarbetspartner som förstår flera verksamheters vardag, har ett stort kontaktnät, bred kompetens och ett nära samarbete med olika aktörer – tillsammans kan vi använda varandras styrkor och hjälpa dig som partner framåt.

Vi håller dig uppdaterad om vad som händer i stan så att du kan dra nytta av det i dina affärer och i din planering framåt. Allt samtidigt som vi tillsammans är med driver utvecklingen av Trollhättan framåt.

Aktivitet

En stad lever när människor samlas och gör saker tillsammans. Tillsammans ser vi till att det händer saker som kan locka folk till stan, så att företagen ska kunna sälja mer till fler. Det tjänar alla i kommunen på i form av jobbtillfällen och skatteintäkter.

Samverkan

Tillsammans driver och samordnar vi frågor som är viktiga för våra medlemmar, som ensam skulle vara svåra att ha kraft att driva själva. Det kan handla om gemensam marknadsföring, parkeringssituationen i stadskärnan, utbildning inom digital utveckling, investeringsprojekt, kunskaps- och erfarenhetsutbyten och att skapa en tryggare och trivsammare stad.

Jag vill vara med!

    City Trollhättan © 2022 All rights reserved.