Projekt och initiativ

Projekt och initiativ

Nedan presenteras ett urval av de projekt och initiativ som CIty Trollhättan är medverkande i och driver på.

Trygghet och trivsel

Vi medverkar kontinuerligt i arbetet om en trygg och trivsam miljö i stadskärnan. Här medverkar vi i bland annat det lokala samarbetet Krogar mot knark samt arbetet med en fungerande kvällsekonomi kallat Purple flag.

Årets stadskärna

För att bidra till Trollhättans stads vision och mål att bli 70000 invånare 2030 påbörjade Trollhättans stad, City Trollhättan och flertalet andra en gemensam resa mot målet att bli Årets stadskärna – en prestigefylld utmärkelse som årligen utses av organisationen Svenska stadskärnor. Arbetet går under namnet Årets stadskärna 2022.

Här samlar vi stadens resurser och kompetens från såväl kommun som näringsliv för att tillsammans lägga grunden för god samverkan och stadens framtida utveckling. Tillsammans skapar vi utveckling genom samverkan och aktiviteter där det är resan tillsammans som är målet.

Läs mer om initiativet här.

Stadsutveckling

Tillsammans utvecklar vi trivsamma miljöer och ser till att olika typer av evenemang genomförs i Trollhättan. Såväl på egen hand som tillsammans med andra. När det händer saker i Trollhättan fylls staden med människor och är levande.

Att göra så att fler människor trivs i Trollhättan, får en trevlig upplevelse och vill komma tillbaka på fler besök är för oss en självklarhet.

Aktuella initiativ handlar just nu om att förstärka våra stråk (huvudsakligen Kungsgatan, Storgatan och Strandgatan) på olika sätt. Bl.a. genom ett förstärk trygghetsarbete, identitetsskapande, etableringar och belysningsprojekt.

Trollhättan är också en av orterna som medverkar i forskningsprojektet Kvarteret konsumtion som ser över framtidens hållbara konsumtionsmönster och hur vi som stad bättre kan anpassa oss efter dessa.

Studentstaden Trollhättan

2014 fick Trollhättan utmärkelsen Årets studentstad av Sveriges förenade studentkårer. Trollhättan är också en av få orter som i flera år tillsammans kunnat erbjuda bostadsgaranti för dess studenter.

Vi medverkar i dialogen och forum för att göra staden till än bättre plats för studenterna. Bland annat i utvecklingsprojektet AIL Create och studenternas introduktionsperiod Inslussningen.

Frukost- och nätverksmöten

Som en förlängning av de ordinarie branschnätverk som föreningen driver arrangeras även sociala aktiviteter i forum av frukostkorgsmöten där vi besöker våra medlemsföretag och under lättsamma former utbyter erfarenheter.

Vi medverkar och uppmanar även medlemmar att medverka i marknadsföreningen Minälv som idag är trestads största nätverk för företagare där det erbjuds återkommande frukostmöten.

Våra nätverk

Läs mer om våra aktiva nätverk här. 

Fairtrade city

Trollhättan är en diplomerad Fairtrade City. Tillsammans arbetar staden, näringsliv och organisationer för att fler ska känna till vad rättvis handel innebär och hur du som konsument kan välja schysst producerade varor.

 

City Trollhättan © 2022 All rights reserved.