Vår organisation

Så är vi organiserade i City Trollhättan

City Trollhättan är en helägd samverksansorganisation och servicebolag som ägs av näringslivet. I grunden ligger en ideell förening med ett hundratal medlemmar bestående av ett stort antal näringar, fastighetsbolag och kommunen. Här förenas vi i det gemensamma intresset för Trollhättans stadskärna. Föreningen och bolaget styrs ytterst av en förtroendevald styrelse – läs mer om vilka dessa är här.

Tillsammans medverkar centrumbolaget i ett flertal styr- och utförandegrupper där vi driver våra medlemmars frågor. Gemensamt ser vi också till att skapa mötesplatser kring relevanta frågor som berör stadskärnans och våra medlemmars utveckling.

Vår styrelse

City Trollhättan ägs av den ideella föreningen och dess medlemmar. Föreningen leds av en engagerad styrelse med representation från fastighetsägare i city, Trollhättans stad och våra medlemmar (butiker, restauranger och övrigt näringsliv).

Vårt arbete

City Trollhättans verksamhet är bred och innefattar ett flertal verksamhetsområdet både på lång och kort sikt. Här vill vi uppnå såväl lång- som kortsiktigt utveckling genom samverkan och aktiviteter.

Finansiering

Vår verksamhet finansieras genom en årlig serviceavgift från våra medlemmar, verksamhetsbidrag samt projektfinansiering. En stor del arbete sker också genom samarbeten och ideella insatser från engagerade personer, föreningar och organisationer. Vi ser att varje satsad krona är en investering som ger mångfalt tillbaka i form av samarbeten, aktiviteter, evenemang, projekt osv.

Verksamhetsområde

Vårt geografiska verksamhetsområde sträcker sig huvudsakligen från resecentrum i norr till klaffbron i söder samt från Drottningtorget med campusområdet i öster till Spikön i väster. Vi arbetar för att förtäta vårt område, skapa tydlighet i våra stråk och omdefinierar regelbundet gränserna då stadskärnan hela tiden växer och utvecklas.

City Trollhättan © 2022 All rights reserved.