Nätverk för samverkan

Nätverk för samverkan

Restaurang- och krögare

Gruppen för restaurang och krogsamverkan består av flertalet krögare i staden och fungerar som en samverksansplattform där vi diskuterar gemensamma frågeställningar, initiativ och frågeställningar. Målet är att tillsammans skapa god dialog mellan aktörerna, bra erfarenhetsutbyten och tillsammans arrangera bl.a. restaurangveckor och koordinera olika aktiviteter i samband med såväl mindre som större arrangemang i staden.

Flertalet deltagare är även involverade i trygghetsarbetet och initiativ så som Purple flag och initiativet Krogar mot knark.

Handel och service

Återkommande träffar för flertalet branscher som på olika arbetar med handel och service. Här diskuterar vi gemensamma aktiviteter, utbyter erfarenheter och driver gemensamma projekt, ofta nära kopplat till våra större arrangemang. Exempelvis Trolldagar, Vår i city och Vinter i city.

Bank, finans och mäklare

Återkommande träffar tillsammans med aktörerna inom bank, finans och mäklare för att främja erfarenhetsutbyte och aktuella frågeställningar inom staden. Tillsammans stöttar vi aktuella projekt och frågeställningar som uppkommer i samråd med träffarna.

Fastighetsägare

Tillsammans med Trollhättans stads näringslivskontor, samhällsbyggnadsförvaltningen och fastighetsägarna driver vi ett nätverk med träffar för att diskuterar aktuella frågor för fastighetsägarna.

Dessa sker i projektform och involverar olika kluster baserade kring våra stråk i stadskärnan. Exempel på frågor som diskuteras är lediga lokaler, etablering, trygghetsfrågor och städsamverkan.

Övriga nätverk och samverkansgrupper

City Trollhättan är aktiv inom ett flertal olika nätverk och samverkansgrupper i både liten och större omfattning. Detta för att representera föreningens medlemmar i relevanta forum, driva våra frågor och skapa positiv utveckling för stadskärnan.

City Trollhättan © 2022 All rights reserved.