Vårt arbete

Vi utvecklar Trollhättans stadskärna genom samverkan och aktivitet

En levande stadskärna med plats för möten

Vi arbetar för att Trollhättans stadskärna och närliggande område utvecklas till attraktiva mötesplatser till nytta för våra medlemmar, staden och dess invånare.

Den ideella föreningen bildades av fastighetsägarna i city, Trollhättans stad och ett flertal näringar i Trollhättan som utgör dess medlemmar. Dessa äger gemensamt bolaget Trollhättans centrum AB (City Trollhättan).

Syftet med att bilda ett gemensamt bolag är att parterna tillsammans ska kunna medverka till att stärka attraktiviteten i stadskärnan. Detta genom att bedriva verksamhet som bidrar till utveckling genom samverkan och aktiviteter.

Så här är vi organiserade

City Trollhättan är en helägd samverksansorganisation och servicebolag som ägs av näringslivet. I grunden ligger en ideell förening med ett hundratal medlemmar bestående av ett stort antal näringar, fastighetsbolag och kommunen.

Handlingsplaner

Strategi för utvecklingen av stadskärnan

Under flera år har vi arbetat utifrån en gemensam strategi för utvecklingen av stadskärnan. Strategin grundar sig på gemensamma initiativ och en stadsrumsanalys.

Under 2021-2022 arbetar vi för att ta fram steg två i detta arbete – detta arbete kallar vi Omstarts- och etableringsstrategi och är en del av det övergripande strategiarbetet för Trollhättans stad.

Följ vårt arbete på Instagram

Projekt och initiativ

Läs mer om ett urval av de projekt och initiativ som City Trollhättan driver och medverkar i.

Nätverk för samverkan

Vi driver ett flertal nätverk och medverkar aktivt i forum för att driva aktuella frågor och skapa mötesplatser för erfarenhetsutbyten och god samverkan.

Våra aktiviteter

Tillsammans driver vi ett flertal aktiviteter i egen regi och tillsammans med andra verksamheter. En stad lever när människor samlas och gör saker tillsammans; på så sätt får vi en levande och upplevelserik stad där människor vill leva sin liv.

Bli medlem

Här kan du läsa mer om hur du blir medlem och kan vara en del av gemenskapen.

City Trollhättan © 2022 All rights reserved.