Omstarts- och etableringsstrategi

Tillsammans är vi stadskärnan

Inbjudan att ta fram vår omstarts- och etableringsstrategi

En attraktiv stadskärna skapar goda förutsättningar för ett starkt näringsliv och ökade värden på fastighetsbeståndet. Därför är det viktigt att vi arbetar proaktivt med att skapa ett hållbart och efterfrågat utbud, i såväl lokaler som livet mellan husen. Här krävs samverkan och insatser från alla som tillsammans bygger stadskärnan; staden, fastighetsägare och de som verkar i Trollhättan.

I höst fortsätter vi stråkutvecklingsarbetet och tar fram en omstarts- och etableringsstrategi för stadskärnan. Strategin tar vi fram tillsammans under tre tillfällen, den 30 september, 7 och 14 oktober.

Vi hoppas att just du har möjlighet och lust att vara med.

Vi önskar OSA så tidigt som möjligt men allra senast den 16 september. 

Vi planerar för

Framtidsfrukost

30/9, kl. 08-09:45

Morgonen startar 08.00 med gemensam frukost och drop-in. 08.15 kör vi igång.

Vi möter talare på temat morgondagens stadskärna och diskuterar Trollhättans utveckling utifrån ett antal framtidscenarier.

Nuläge & Önskat läge – Diskussioner & Eftersnack

7/10, kl. 08-09:45 samt 10-12

Dagen inleds 08.00 med frukost & drop-in. 08.15-09.45 där vi gemensamt diskuterar nuläge- & önskat läge för stadskärnan.

De som kan vara kvar efter 10.00 fortsätter diskussionerna fram till 12.00. Vi avslutar dagen med gemensam lunch.

Glapp & handlingsplan – Workshop & eftersnack

14/10, kl. 08-09:45 samt 10-12

Dagen inleds 08.00 med frukost & drop-in. 08.15-09.45 identifierar vi glappet mellan vårt önskade läge och vårt nuläge.

De som kan vara kvar efter 10.00 fortsätter diskussionerna fram till 12.00. Vi avslutar dagen med gemensam lunch.

Anmäl dig till träffarna här

Till träffarna bjuds ni in av:

City Trollhättan © 2023 All rights reserved.