28 stadskärnor träffar statssekreteraren för näringsdepartementet

I dag på förmiddagen träffar 28 stadskärnor näringsminister Ibrahim Baylans statssekreterare Emil Högberg för att lämna över det upprop som samlats in under den senaste månaden. Mötet hålls digitalt och stadskärnorna kommer att beskriva hur stöden som regeringen inrättat inte möter de behov som finns ute i landet. 

Vi är glada över att statssekreteraren tagit sig tid. Vi upplever att det finns ett stort glapp mellan den verklighet vi har ute i städerna – och de stöd som regeringen utformat. Branschorganisationer har uttalat sig om svårigheterna att som enskild företagare till exempel behöva navigera mellan flera olika myndigheter och stöd som inte ger dem möjlighet att täcka sina förluster. Det är krångligt, svårt och träffar inte rätt. Här måste regeringen tänka om för att bygga Sverige och städerna starka även efter coronapandemin. Vi är motorn i en viktig del av tillväxten, ingen gynnas av att våra näringar i stadskärnan slås ut, säger Hanna Candell, VD för Helsingborg City.

Under mötet kommer städerna att presentera en lista med förslag på åtgärder som skulle göra situationen bättre för de tusentals näringsidkare inom handel, restauranger, kultur och annan besöksnäring som finns i våra stadskärnor runt om i Sverige. 

Förutom alla förlorade arbetstillfällen så kommer även fastighetsmarknaden att påverkas om många lokaler gapar tomma. I våra städer är fastighetsägarna tillsammans med kommunerna en stark motor i att utveckla staden till en plats där människor vill bo, verka och vistas och som dessutom lockar besökare från när och fjärran. Med en lägre fastighetsvärdering grundad på lägre hyresintäkter riskerar investeringarna till fortsatt platsutveckling att utebli och städerna förlorar på sikt sin attraktivitet. Därmed ges inte förutsättningar för att varken förbättra platsen för invånare eller vidareutveckla en av våra stora exportnäringar; turismen. Detta är inte en önskvärd framtid för någon part och det måste vi stävja, säger Pia Sandin, VD för Malmö Citysamverkan.

Det är en komplex situation vilket vi såklart har förståelse för men frågorna som vi lyfter har enorm påverkan på verksamheterna som vi representerar och vill skall vara kvar i framtiden. Lokalt har verksamheterna anpassat sig mycket men vikten ligger i att få lösningarna på plats nu, minska orosmoment och då kunna fokusera på rätt frågor och den omställning som krävs framöver, säger Marcus Pallvid, verksamhetsledare och centrumutvecklare för City Trollhättan.

I eftermiddag kommer förslagen på åtgärder som diskuterades att publiceras digitalt för de som vill ta del av det.

För mer information:
Marcus Pallvid
0733-712102
marcus@citytrollhattan.se

Representanter för stadskärnorna:

Hanna Candell
VD Helsingborg City
0768-361280
hanna.candell@helsingborg.se

Pia Sandin
VD Malmö Citysamverkan
0733-307015
pia.sandin@malmocity.se

 • Marcus Pallvid, Verksamhetsledare City Trollhättan
 • Jessika Wassberg, VD Avenyföreningen Göteborg
 • Caroline Wallin, Cityledare Borås City
 • Lasse Westin, Centrumutvecklare Centrala Stadsrum Falun
 • Gabrielle Gjerswold, VD City i Samverkan Stockholm
 • Stina Storm, VD City Örebro
 • Calle Hedman, Centrumutvecklare Destination Östersund
 • Cecilia Reinholdsson, Centrumledare Eslövs Stadskärneförening Daniel Swärd, Cityledare Gävle Citysamverkan
 • Caroline Bengtsson, Cityledare Halmstad City
 • Klas Johnsson, Ordförande Handelsföreningen i Sölvesborg
 • Minna Thörnqvist, handelsplatsutvecklare Höganäs
 • Johan Jönsson, Centrumledare HessleCity Hässleholm
 • Lena Dalerup, VD Innerstaden Göteborg
 • Lisa Söderholm, VD Kalmar City Samverkan
 • Caroline Strindlund, Centrumutvecklare Kramfors Handel
 • Tin Josefsdotter, verksamhetsledare Kristianstad City
 • David Nilsson, VD Linköping Citysamverkan
 • Stina Storm, BID manager Norrköping
 • Jonas Albecker, VD Stadsutveckling i Sundsvall AB
 • Aljoša Lagumdžija, centrumchef Södertälje City
 • Lisa Thörn, VD Uppsala City
 • Maria Fors, VD Västerås Citysamverkan
 • Nils-Petter Nilsson, VD Växjö Citysamverkan
 • Veronika Green, verksamhetsutvecklare Ystad i centrum
 • Andreas Jarud, VD Ängelholms Näringsliv AB