Trollhättan Årets Fairtrade City 2020

Varje år utser Fairtrade Sverige den kommun som särskilt utmärkt sig i sitt arbete och engagemang till Årets Fairtrade City – och vinnare 2020 är Trollhättan!
– Det är väldigt glädjande och en stor uppmuntran till alla aktörer i Trollhättan som på olika sätt bidrar till en rättvisare värld, säger Peter Göthblad, hållbarhetsstrateg i Trollhättans Stad.

Trollhättan är en Fairtrade City sedan 2009. Det är en diplomering och ett nätverk av kommuner som aktivt verkar för en etisk konsumtion och hållbar handel. Det handlar om ett lokalt samarbete mellan kommunen, civilsamhället och näringslivet för att bidra till en konsumtion som värnar om mänskliga rättigheter och förbättrar förutsättningarna för odlare och anställda i länder med utbredd fattigdom.
– Det knyter också an till Agenda 2030, där flera av målen berör arbetet mot fattigdom i första hand. Ytterst handlar det om solidaritet med våra medmänniskor, säger kommunalrådet Esther O´Hara.

City Trollhättan har i flera år medverkat tillsammans med flertalet verksamheter i stadskärnan. Marcus Pallvid, verksamhetsledare och centrumutvecklare gläds för utmärkelsen.
– Det är otroligt kul att arbetet som gjorts uppmärksammas genom utmärkelsen. Det är en kvalitetsstämpel på att vi tillsammans kan skapa förändring som gäller både lokalt och internationellt. Förhoppningsvis gör detta också att arbetet uppmärksammas ytterligare och att fler kan involvera sig framöver. Jag upplever, precis som många andra, att vi blivit mer medvetna om våra val och att hållbarhetsfrågorna blivit allt viktigare där varje insats, stor som liten, också bidrar till en positiv förändring.

Svenska kyrkan har suttit med i styrgruppen för Fairtrade City Trollhättan sedan den startade, och har drivit Fairtrade Shop på Kungsgatan sedan 2014.
– Vi ser utnämningen av Trollhättan som Årets Fair Trade city 2020 som ett kvitto på att vårt arbete med rättvisefrågor i samarbete med Trollhättans Stad och andra aktörer i staden är framgångsrikt. Det ger oss också motivation att fortsätta det viktiga arbetet med att stå upp för förbättrade villkor för producenterna, säger Elisabet Öman, kyrkoherde i Trollhättans pastorat.

 Juryns motivering: Trollhättan Årets Fairtrade City 2020:

”Fairtrade City Trollhättan är ett föredöme vad gäller engagemang och arbete för en hållbar och etisk konsumtion. Trollhättan visar på ett långsiktigt arbete med hög kvalitet. Det finns en god representation i Fairtrade City-styrgruppen från kommunen, civilsamhället och näringslivet. Tillsammans har styrgruppen genomfört ett flertal samarbeten och aktiviteter som vänder sig till flera olika målgrupper och som bidrar till en hållbar och etisk konsumtion. Trollhättans Stad har dessutom tydliga och ambitiösa mål för inköp av rättvist handlade produkter i den offentliga upphandlingen.”   

Mer information:

Fairtrade.se

Fairtrade Trollhättans Stad